Újév köszöntő_Boldogasszony havának 11. napján

„Ibi semper est victoria, ubi concordia est. (Publius Syrius) Ott van a győzelem, ahol az egyetértés” – kezdte újévi ünnepi köszöntőjét Krisztin N. László Badacsonytomaj Város polgármestere a Városháza Rózsakő termében, majd köszöntötte a jelenlévőket, többek között Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselőt, a Megyei Közgyűlés elnökét, Császár Lászlót Tapolca Város polgármesterét, Tóth Mária tankerületi igazgatót és Benczik Zsoltot, az újonnan kinevezett járási hivatal vezetőjét.

Mi is a célja az újévi köszöntőnek? Egyrészről visszatekintés, másrészről a jövő tervezése. Néhány gondolattal értékelte a 2012-es esztendőt. Több személyi változás is történt az önkormányzatnál. Marton Istvánné aljegyző, ahogy mindenki ismeri Mónika, 40 évi munkaviszony után vonult nyugdíjba. Egyben bemutatta az új aljegyzőt, Wolf Viktóriát.

Szólt a gazdálkodásról, a munkahely teremtésről, a település legnagyobb foglalkoztató vállalkozásairól, a Varga Pincészet Kft-ről és a Bonvinó Hotel-ról.

Beszélt az intézmények működéséről, a Tűzoltóságról, ami már állami tulajdonba került, az iskoláról, ami 2013. január 1-től állami fenntartású, az Óvodáról, ahol nyugodt nevelési év várható, Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményéről, amely sikeresen oldotta meg az átszervezési feladatait az Egry József Emlékmúzeum és Helytörténeti Gyűjtemény – Tájház üzemeltetését, szervezte és bonyolította a város kulturális és művészeti életét. Ehhez a munkához nagy segítséget nyújtottak a település civil szervezetei az egyház és városunk amatőr művészeti csoportjai. Változás volt az elmúlt évben, hogy a Badacsonyi Borheteket vállalkozók rendezték, majd szólt a VN. Kft-ről, amelynek élére új a vezető került, Pásztor László személyében. A Kft. a településüzemeltetési feladatait a nehéz gazdasági körülmények között is a megszokott színvonalon látta el.

Sajnálatát fejezte ki, hogy a Badacsonytomaj SE megszűnt, de reméli a közeljövőben tudja biztosítani a település vezetése a sportszerető fiatalságnak a sportolás lehetőségét, az idősebbeknek pedig a szurkolás örömét.

A jövőben is fontos a település biztonságos üzemeltetése, a költségvetési egyensúly folyamatos megteremtése, tartalék képzése, a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás, a beruházások folytatása, sikeres pályázatok és nem utolsó sorban a közösségformálás, mert …..„Ibi semper est victoria, ubi concordia est. (Publius Syrius) Ott van a győzelem, ahol az egyetértés”.

Képviselőtársai nevében is megköszönte mindazoknak a támogatását, segítségét, munkáját, akik 2012-ben is a település érdekében tevékenykedtek, majd Gárdonyi Géza szavait idézte:

„A múlt nem a Tiéd, csak az utána vetődő árnyék, A jövő nem a tied, csak az előre vetődő sugara. Az óra a Tiéd! Az óra, amelyben élsz.”

Majd jó egészséget, sok örömet és sikereket kívánt a 2013-as esztendőre!

B.U.É.K. Bízd Újra Életed Krisztusra!

Lasztovicza Jenő ünnepi köszöntőjében a város jelentős adósságállományának elengedéséről szólt. Badacsonytomaj speciális helyzetben van, a kisváros adósságával külön foglalkoznak.

Szólt arról is, hogy az Országgyűlés által elfogadott jogszabály alapján az oktatási intézmények, így az általános iskola, január 1-jén kerültek állami fenntartásba, úgy, hogy beolvadnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba. Az átszervezés a tanévet nem érinti, osztályokat, csoportokat nem lehet átszervezni, az átalakításból a gyerekek, a szülők, a pedagógusok semmit nem fognak érezni.

Ünnepi beszédét jókívánságaival zárta: A településén élő minden polgárnak kívánom, hogy teljesüljenek vágyaik, terveik. A megvalósításukhoz legyenek erősek, kitartóak, következetesek, és mindez jó egészségben történhessen.

Képviselő úr köszöntőjét követően pezsgős koccintással, kötetlen, jó hangulatú beszélgetésekkel folytatódott a program.