Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye küldetésnyilatkozata

„ A Kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban kevesek számára rezgő délibáb, hanem a mindennapi élet szerves része.”    (Spiró György)

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye, mint nyilvános települési művelődési intézmény, az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata az, hogy mindenki számára biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a művelődéshez, a kultúrához, a szórakozáshoz, továbbá könyvtárán keresztül a dokumentumokhoz és az információkhoz. Célja, hogy minőségi és korszerű szolgáltatásaival, a város szellemi életének, közéletének információs központjává váljék, hogy tevékenységével egyszerre szólítsa meg a felnőtt és a gyermek korosztályt, programjaival gazdagítsa a város életét.

Küldetését folyamatosan bővülő, az igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, technikai felszereltséggel, munkatársainak szakmai felkészültségével valósítja meg.

Ezek segítségével támogatni kívánja:

 • a színvonalas művelődést

 • a helyi kulturális, művelődési élet kiterjesztését

 • a hagyományos művelődési feladatok ellátását

 • a tradicionális kulturális rendezvényeket

 • a helyi kulturális élet és művelődés széleskörű országos és nemzetközi megismertetését

 • az új, ígéretes tehetségeket, illetve kezdeményezéseket, a korábbi értékek, hagyományok, stb… ápolását.

 • a helyi alkotók, művészek munkáját, megjelenési lehetőségeit

 • az ifjúsági szabadidős foglalkozásokat

 • a helyi kulturális légkör megteremtését

 • az életen át tartó tanulást

 • az oktatás különböző szintjein tanulókat

 • a gyermekek olvasóvá nevelését

 • a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók megismertetését

 • a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését

 • a modern könyvtárkép hármas küldetését (1. esélyteremtés; 2. érték- és hagyományőrzés; 3. új érték létrehozása)

 • A könyvtárat és szolgáltatásait közelebb vinni a potenciális használóhoz

 • A helyi környezet szolgálatát

 • A felhasználók igényeinek elemzése, a szolgáltatások ezen igényeknek megfelelő szervezését

 • Az egyes feladatok projektszemléletű kezelése és megoldása, projekt-támogatók szerzése

 • Az információs- társadalom építésben a könyvtár a társadalmi, területi esélyegyenlőség intézményét.

 • Humán erőforrás fejlesztését

 • Partner az élethosszig tartó tanulásban (képzés, átképzés), az elektronikus gazdaság társadalomfejlesztésében, segít a közélet demokratizálásában, az innovációs fejlesztésekben, ezek által az életminőség fejlesztésben.

 • A ma könyvtára megvalósítja az esélyegyenlőséget, az önismeret, az önfejlesztés, a munkavállalás, a piac, reklám, marketing, a kulturális-, a nyelvi-, az identitáséhség kielégítése terén.

Badacsonytomaj és az intézmény bemutatása:

Badacsonytomaj a Balaton nyugati felének egyik leglátványosabb kistáján, a badacsonyi félszigeten fekvő, 2423 fős lakosú kisváros.
Legfőbb nevezetessége a természeti környezet, a hegy, valamint a hozzá kapcsolódó gasztronómia és borkultúra. A város nevét a hagyomány szerint Szent István király vitézéről, Tomaj vezérről, e vidék egykori uráról kapta.
A helyi lakosok halászatból, szőlő-és gyümölcstermesztésből éltek. Az itt készült borok komoly hírnévnek örvendenek a XIX. Század elejétől. A borkultúra, a természeti adottságok a város mozgatórugói, nagyfokú idegenforgalmat vonzanak.
Célunk olyan térségi rendezvények megszervezése, amelyek sokszínű és magas színvonalú programkínálatukkal alternatívát mutatnak fel a vízparti fürdőzés mellett, bővítik a térség turisztikai funkcióit, attrakcióit, emellett erősítik a helyi kisközösségek összefogását és összekapcsolását. Erre tökéletesen alkalmasnak mutatkozik a bor, a gasztronómia, valamint a népi hagyományok megőrzése, felelevenítése. E három dolog rendezvényeink alapja évek óta. Badacsonytomaj a „Szőlő és Bor Nemzetközi Városa” címmel büszkélkedhet. Rendezvényeink aktív résztvevői a borászatok, valamint a civil szervezetek. E szervezetek, a Kulturális Intézmény valamint Badacsonytomaj Város Önkormányzata összefogásával valósulnak meg nagyobb rendezvényeink, melyek országos szinten ismertek és elismertek. E rendezvények első állomása a Város- és Gyermeknap, a Kéknyelű Virágzás Ünnepe, a Pünkösdikeszeg Fesztivál, majd nagy horderejű, nemzetközileg ismert  „Folyékony szerelem – Badacsonyi Borhetek és Szüret” rendezvénysorozat, mely július második hetétől kezdődik a Badacsonyi Borhetek rendezvénnyel, majd folytatódik a Badacsonyi Fényvarázzsal, a Lányi Antal Repülős Emléknappal és a Badacsonyi Szürettel, majd a Nagy Imre Emlékszürettel zárul. Decemberben jeles esemény az ádventi ünnepség, majd az év zárásaként az Idősek karácsonya.