A badacsonytomaji Városi Könyvtár fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők minél szélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos és színvonalas szórakozásra.
Ennek érdekében a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával támogatja
közhasznú ismeretek megszerzését
az oktatásban és az önképzésben résztvevők tanulását
a kultúra, a tudomány, a társadalom és a gazdaság területén való tájékozódást
az irodalom és más művészeti ágak megismerését
a szabadidő hasznos eltöltését
A badacsonytomaji Városi Könyvtár E-mail címe: konyvtar@btomajkonyvtar.axelero.net

Mint nyilvános könyvtár a település közművelődési könyvtáraként a lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumokat és szolgáltatásokat biztosítja.

Alaptevékenységei:

  • gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti, megőrzi, feltárja, gondozza és rendelkezésre bocsátja,tájékoztat a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásairól,biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
  • részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és állománycserében
  • Szolgáltatásai:
  • könyvtárlátogatás
  • kölcsönzés
  • a könyvtár helyben használata
  • az állományfeltáró eszközök használata
  • könyvek előjegyzése
  • fénymásolás
  • számítástechnikai eszközök használata

A könyvtár nyitvatartási ideje:

hétfő:  10-18 óráig
szerda: 10-18 óráig
péntek: 10-18 óráig
szombat:9-13 óráig

A könyvtáros: Szántainé Ruzsa Mariann