A „Folyékony Szerelem” Badacsonyi Borhetek

Részvételi szabályzata

2011.

Rendező szerv:

Badacsonytomaj Város Önkormányzata

Szervező:

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A rendezvény hivatalos honlapja: www.badacsonyiprogramok.hu

A rendezvény hivatalos telefonszámai:     Tel:       06-87-571-115

Tel/fax: 06-87-571-116

Mobil:   06-30-852-9717

E-mail :  vmk@badacsonyiprogramok.hu

A rendezvény hivatalos lógója *Folyékony szerelem Badacsonyi Borhetek lógó és a Badacsonyi Borvidék lógó

Közreműködők:

Badacsony Hegyközség

Badacsonyi Borút  Egyesület

Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület

A résztvevő borászatok megválasztott képviselője

Borhét ideje: 2011. július 16-31.

Helye: Badacsony – Móló Park

Badacsony – Dísztér

Engedélyezett kitelepülők száma:

Móló Park

Borárusítók                                         12  férőhely (max. 14 borászat)

Pecsenyesütők                                     1   férőhely

Kürtős kalács                                        1   férőhely

Pogácsás                                              1   férőhely

Sajtos                                                   1   férőhely

Pattogatott kukorica                             1   férőhely

Édességárus                                         1   férőhely

Fagylaltos                                              1   férőhely

Információs pont                                    1   férőhely

Kézműves stand                                     8   férőhely

Dísz tér

Kézművesek, népi iparművészek :       10  férőhely

1.        Az Önkormányzat a rendezvény előkészítésére és lebonyolítására Szervező Bizottságot hoz létre az alábbi szervezetek által delegált tagokból:

– Polgármesteri Hivatal                          1 fő

– Városi Művelődési  Központ                1 fő

– Humán Bizottság                                 1 fő

– Pénzügyi Bizottság                              1 fő

– Badacsony Hegyközség                       1 fő

– Badacsonyi Borút  Egyesület                1 fő

– Vinum  Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend   1 fő

– Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület            1 fő

– Előző évben résztvevő borászatok

megválasztott képviselője                             1 fő

 

2. A résztvevőknek a rendezvényen történő részvételért díjat kell fizetniük, amely összeg magában foglalja a szervezés összes költségét. (Közműellátást, őrző-védő szolgálatot, reggeli általános takarítást, szemétszállítást, reklámot,).

3. 2011. évi részvételi díjak:

Bortermelő(3x2mfaház)  (17.500.-/nap)                               280.000,- Ft

pattogatott kukorica árus(1x1m)(4000.-/nap)                        64.000,- Ft

sütemény-édességárus, sajt árus(2x1m)                             128.000,- Ft

pecsenyeárus(8x2m)(40.000.-/nap)                                     640.000,- Ft

kirakodó kézműves vásárhely(2x1m)                                     64.000,- Ft

főtt kukorica, fagylalt, pogácsa árus(1x1m) )(4000.-/nap)      64.000,- Ft

Kürtős kalács árus   (3x2mfaház) (17.500.-/nap)                  280.000.- Ft

A résztvevők kötelesek a részvételi díj 100 %- át 2011. július 16-ig, befizetni a Polgármesteri Hivatal  11748052-15427504 számú bankszámlájára.

4. Bortermelők részvételének feltételei:

A) Badacsonyi Borhét jelentkezői közül előnyben kell részesíteni azokat a

borászatokat, akik minél több szállal kötődnek Badacsonytomajhoz:

* Badacsonytomajon rendelkezik szőlő területtel (igazolás a Hegybírótól)                                               15pont

*Badacsonytomajon rendelkezik egyszerűsített adóraktárral minimum 3 éve (VPOP engedély másolat) 15pont

*Badacsonytomajon rendelkezik állandó lakhellyel vagy telephellyel minimum 3 éve(cégkivonat)           10pont

*Badacsony hegyközség tagjától vásárolt szőlőt vagy bort.    (származási bizonyítvány másolata)        10pont

* A tárgyévet megelőző 5 évben a Borhét rendezvényein való részvételért (évente 2 pont)                  10pont

B) A borhéten árusítani kívánt borokat a Badacsony Hegyközség borversenyén szerepeltetni kell. A legalább bronz érem minősítést el nem érő borokat a borhéten árusítani nem lehet. Ezt a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács borbíráló bizottsága szúrópróbaszerűen ellenőrzi.

Az elért eredményeket be kell számítani a részvételi rangsorba: (mindig a tárgy évi  borverseny eredményei számítanak)

–         Nagyarany minősítés   10 pont

–         Arany  minősítés            8 pont

–         Ezüst  minősítés             5 pont

–         Bronz minősítés             3 pont,      maximum  30 pont

B/1.    2011. május 15-ig benyújtották az alábbi dokumentumokat:

–          jelentkezési lap,

–          Borhétre benevezett (palackos és folyó) borok listája (2. számú melléklet),

–          részvételi szabályzat pontjainak, valamint a helyszíni ellenőrzés tudomásul vételét igazoló nyilatkozat (3. számú melléklet),

B/2.   Túljelentkezés esetén a Szervező Bizottság dönt a résztvevők köréről az érvényben lévő pontrendszer alapján. Nem megfelelő számú jelentkezés esetén a  pontozásban elért helyezésük alapján a szabályzat irányelvei szerint a szervező bizottság borászokat választhat be a Badacsonyi Borvidékről.

B/3. A borhéten a bortermelők kizárólag azokat a Badacsonyi borvidéken termelt szőlőből készült, saját előállítású boraikat árusíthatják, az MGSZH Borminősítő Igazgatósága által kiadott forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek. (A minősítéseket a Borhét kezdetéig kell megszerezni.)

Termelőnként engedélyezhető kettő saját előállítású Badacsonyi Borvidéken termett Balatoni (vagy saját márkájú termék) továbbá egy más borvidékről származó saját előállítású bor árusítása.

B/4. A rendezvény ideje alatt a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanács borbíráló bizottsága az árusított borok minőségét ellenőrzi.

A borhéten saját alapanyagból főzetett, zárjeggyel ellátott pálinkát illetve pezsgőt valamint mustot, szőlőlevet, fröccsöt, szódát, ásványvizet árusíthat a résztvevő borászat.

5. Egyéb kiállítók részvételének feltételei:

a.    A pattogatott kukoricaárus, a főtt kukoricaárus és a süteményárus, édességárus, kézműves, pogácsaárus, kürtős kalács és pecsenyeárus stb, részvétele meghívásos alapon történik.

b.    Csak olyan árusok vehetnek részt, akik a kitelepülés formai, esztétikai előírásainak és a hatályos törvényekben, jog és egyéb szabályzatokban megfogalmazott  feltételeinek megfelelnek.

c.    A pecsenyesütőknek a 4/1997. (T.21.) Korm. rendeletnek megfelelően vendéglátó- ipari tevékenységre szóló működési engedéllyel kell rendelkezniük, és a kitelepülés szakmai kritériumainak meg kell felelniük Túljelentkezés esetén a Szervező Bizottság a részvételi díjra történő licitálás útján – a település jegyzőjének jelenlétében – dönt a pecsenyések részvételéről. Eredménytelen licitálás esetén sorsolás dönt a részvételről. A résztvevő bort, sört és egyéb alkohol tartalmú italokat nem árusíthat. Ha a vállalkozó ettől eltér, annak a Borhéten való részvételét a szervezők – kártérítés nélkül – azonnal  felfüggesztik.

d.    A kézművesek, népi-iparművészek részvétele a Borhéten csak meghívásos alapon lehetséges. A résztvevővel a szervezők külön megállapodást kötnek, amelyben többek között rögzíteni kell az engedélyezett árufajtákat. Aki ettől eltér, annak a Borhéten való részvételét a szervezők – kártérítés nélkül – azonnal  felfüggesztik.

A bérleti díj mérsékelhető, amennyiben a kiállító kézműves bemutató foglalkozást vezet le, a napi bérleti díj 30%-áig.

6.        A kiállítók (pattogatott kukorica, sütemény, pecsenye, kirakodó vásár) a park környezetébe illeszkedő, esztétikus kivitelezésű, természetes anyagok felhasználásával készült építményekkel jelenhetnek meg. Az építmények saját kivitelezésben készülnek oly módon, hogy a kulturált fogyasztás és árusítás elemi feltételei biztosítva legyenek. A kijelölt területen kívül egyéb eszköz, anyag nem helyezhető el. Az árusítóhelyek és környezetük tisztántartásáról minden kiállító maga gondoskodik.

7.        A bor és pecsenyeárusító helyek folyóvízzel, szennyvízelvezetéssel és villanyáram rácsatlakozási lehetőséggel ellátottak. Köteles mindenki a közművek használatával kapcsolatos hatósági előírásokat betartani és a szükséges engedélyeket beszerezni. (Pl. ÁNTSZ).  A pecsenyesütő a Szervező Bizottság által meghatározott helyre kerül.

8.        Az árusító pavilonok építését a kitelepülést megelőző 4. napon lehet megkezdeni, az elbontásukat pedig a zárás utáni 2. napon kell befejezni. A napi nyitvatartási idő hétfőtől – csütörtökig, illetve vasárnap 10.00 – 24.00 óra között (24.00 óra után nincs kiszolgálás) Péntek és szombati napokon 10.00 – 02.00-ig, kötelező nyitás 16.00 órakor. Áruszállítás céljából a sétányra gépkocsival behajtani csak a 4. sz. mellékletben szereplő Bérleti szerződés és vásárrend szerint lehetséges.(Zöld területen gépjárművel mozogni és tartózkodni tilos!)

9.        A kiállítók maguk közül képviselőt választanak, legkésőbb a borházak átvételekor, akinek joga és kötelezettsége a közösség nevében eljárni és őket képviselni.

10.    Az árusítóhelyek sorrendjét sorsolás útján kell meghatározni az érintettek jelenlétében névsor szerint, páros években hátulról, páratlan években elölről.

11.    A kiállító borászatok és a jelen szabályzatban meghatározott árusok tudomásul veszik, hogy a részvételi díj naponta csak 24 órától másnap 08 óráig tartó őrző-védő szolgálat díját tartalmazza.

12.    A Borhéten – a bor, pezsgő és pálinka kivételével – jövedéki termék nem forgalmazható. Az a kiállító, aki élelmiszert (zsíros kenyér, pogácsa, perec) kíván árusítani, erre vonatkozóan külön ÁNTSZ és egyéb szakhatósági hozzájárulást köteles beszerezni.

13.    A kitelepülés feltétele, hogy a kitelepülésre vonatkozó érvényes jogszabályoknak mindenben megfeleljenek. A részvételi szabályzat 5. számú melléklete szerinti vásárrend és a borminőség biztosítására vonatkozó előírások ismételt megszegése a következő évi Borhétből való kizárást vonja maga után. Aki a szabályzat egyéb rendelkezései ellen vét, attól a következő évi pontozásnál 15 pontot le kell vonni, a szabálysértés tényét a szervező bizottságnak jegyzőkönyvben rögzítenie kell, amennyiben a rendellenességet a figyelmeztetés ellenére nem szünteti meg, a szervező bizottság a részvételét azonnal felfüggesztheti kártérítés nélkül. (Felhívjuk a figyelmüket a VPOP-nál a kitelepülés előtt történő bejelentésre.)

14.    A Borhéten résztvevő boros gazdák a kitelepülés feltételeként tudomásul veszik, hogy szeptemberben a Városi Művelődési Központ által szervezett szüreti felvonuláson pincészetük megjelenítésével (faház bérlete, felvonuláson való részvétel, egyéb közreműködés) részt vesznek. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, attól a következő évi pontozásnál 15 pontot le kell vonni, a szabálysértés tényét a  szüret szervező bizottságnak jegyzőkönyvben rögzítenie kell.