JANUÁR 22 – A MAGYAR KULTÚRA NAPJA – A HIMNUSZ SZÜLETÉSNAPJA

A Himnusz Kölcsey Ferenc költeménye. Olyan vers, amelyben a költő Magyarországot és az e hazát szerető, védelmező és érte meghalni is kész magyar népet dicséri. Versében felemlegeti történelmünk dicsőséges eseményeit és véres küzdelmeit, veszteségeit. A bevezető és a záró versszakokban pedig Istent hívja segítségül, hogy végre boldogságban, békében élhessen e földön a magyar. Minden népnek van nemzeti himnusza, de ilyen, Istenhez szóló, védelmet kérő nem akad. Ezért is nevezzük Kölcsey Himnuszát a magyar nép imádságának.

A Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását Szatmárcsekén (a kéziraton ennyi áll: Cseke, 1823. január 22.), így e jeles eseményre emlékezve 1989 óta e napon tartjuk a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Január 22-e jó alkalom arra, hogy felidézzük Kölcsey Ferenc alakját és a kort.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2018. január 22-én, hétfőn 17,30 órakor a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Rózsakő termébe a Himfy Irodalmi Kör műsorára, „Isten áldd meg a magyart!” (nemzeti imádságunk története) címmel.