Címlap

Október 6 - Az Aradi Vértanúk Emlékmapja

Az aradi vértanúk azok a magyar tábornokok voltak, akiket az 1848–49-es szabadságharc leverése után, az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Bár ezen honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is.

Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Gáspár András, Knezić Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Lenkey János, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József és Török Ignác perének ítéletét 1849. szeptember 26-án hozták meg. Kiss Ernő és Vécsey Károly esetében külön perek zajlottak le: mindkettejük perében 1849. szeptember 21-én mondták ki az ítéletet.

1849. október 6-án az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári megtorlás során Pesten kivégezték gr. Batthyány Lajost a magyar kormány miniszterelnökét.

Ugyanezen a napon a szabadságharc 12 tábornoka Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly és egy főtisztje Lázár Vilmos ezredes szenvedett vértanúhalált Aradon.

A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldozatul, és számosan kényszerültek hosszú évekre belső vagy külső emigrációba.

AZ ARADI VÉRTANÚK KIVÉGZÉSÉNEK NAPJÁT 2001-ben a 237/2001. (XII.10.) kormányrendelet alapján Nemzeti Gyásznappá nyilvánították.

A 13 ARADI VÉRTANÚ és kivégzésük előtt elmondott utolsó mondataik, melyek ma is tanulságosak!

Aulich Lajos vezérőrnagy – 56 éves, Ő volt a legidősebb aradi mártír.

Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.”

Damjanich János vezérőrnagy – 45 éves, Ő volt az aradi vár utolsó parancsnoka. Utolsó előttiként végezték ki.

Azt gondoltam én leszek az utolsó, mert a csatában mindig az első voltam. Szegény Emíliám! Éljen a haza!"

Dessewffy Arisztid vezérőrnagy – 47 éves, másodikként végezték ki.

Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”

Kiss Ernő altábornagy – 50 éves

Nyolcadik volt a kivégzettek sorában, negyedik a kötél által kivégzettek közül.

"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük."

Knezic Károly vezérőrnagy – 41 éves

Kötél általi halálra ítélték, negyedik volt a kivégzettek sorában.

"Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat."

Láhner György vezérőrnagy – 54 éves

A vészbíróság kötél általi halálra ítélte, harmadiknak végzett vele a hóhér, születésnapján.

"Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!"

Lázár Vilmos ezredes – 32 éves

Őt végezték ki először.

"Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek."

Leiningen-Westerburg Károly vezérőrnagy – 30 éves

Kötél általi halálra ítélték, a hatodik volt a kivégzettek sorában.

"A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját."

Nagysándor József vezérőrnagy – 46 éves

A hadbíróság kötél általi halálra ítéli, ötödikként végezték ki.

"De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett."

Poeltenberg Ernő vezérőrnagy – 41 éves

A kivégzés reggelén a lőpor és golyó általi halálra ítélt vértanúk után sorrendben az ötödikként, a kötél általi halálra ítéltek közül elsőként őt akasztották fel.

„Szép kis deputáció megy az Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje."

Schweidel József vezérőrnagy – 53 éves

Ő volt a negyedik golyó által kivégzett vértanú. Amikor a kivégző osztag elé állt, kezében azt a feszületet tartotta, melyet mindenkor, a csatákban is magával hordott. A vérével befröcskölt keresztet kísérő papja eljuttatta honvéd kapitány fiának, aki szintén az aradi várban raboskodott.

"A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot."

Török Ignác vezérőrnagy – 54 éves

Kötél általi halálra ítélték, hatodikként - a kötél által kivégzettek között másodikként - végezték ki.

"Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam."

Vécsey Károly vezérőrnagy – 45 éves

A hadbíróság Vécsey esetét különös szigorral kezelte. Kötél általi halálra ítélték, őt végezték ki utoljára.

"Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt."

Az aradi vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkezdődött, hiszen – a szemtanúk elbeszélése alapján – már egy-két órával a kivégzéseket követően tömegekben zarándokoltak annak helyére a gyászolók. Mindenki sírt, imádkozott, és ezen a napon minden boltot, nyilvános helyiséget bezártak.

A Történelmi Emlékparkban Berecz Nikolett, a Kulturális Intézmény igazgatója mondott megemlékező gondolatokat, majd a magyar történelem nagyjaiért fohászt és imát mondott Földi István esperes, plébános.

A fohász és ima után a megemlékezés koszorúinak elhelyezése következett.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Krisztin N. László polgármester, Orbán Péter alpolgármester és Nagy Lajos tanácsnok helyezett el koszorút.

Fidesz Badacsonytomaji Szervezete nevében az emlékezés koszorúját Forintos Ervin Gyula és Mejlinger Anita helyezte el.

Tatay Sándor Általános Iskola nevében Krisztin N. Lászlóné igazgató, valamint Nagy Liliána és Márkus Ferenc tanulók koszorúztak.

Pipitér Közös Fenntartású Óvoda nevében Bolfné Tóth Melinda óvodavezető, Enyingi Renáta szülő és Farkas Regina óvodás helyezett el koszorút.

A Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület nevében Farkas Mihályné és Tóth Zoltánné koszorúzott.

A Badacsonyi Sporthorgász Egyesület nevében Fekete Ferenc és Zentai István helyezett el koszorút.

A Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend nevében Jeck Tibor és Németh István koszorúzott.

A Kolping Család nevében Bolf Károlyné és Kútfej Ernőné helyezett el koszorút.

A megemlékezés a Szózattal ért véget.

A jelen és a jövő a múltban gyökeredzik, ezért még különösebb gonddal kell őrködnünk annak megbecsülésén!


Módosítás: (2017. október 06. péntek, 10:37)

 
Linkcsere

Kérem, hogy amennyiben lát lehetőséget egy linkcsere kapcsolat kiépítésére, akkor egy az alábbiak közül választott linket helyezzen az oldalán:

- Szálláskérés.hu főoldala

Belföldi szállások | Szálláskérés.hu

Katalógus

Badacsonytomaji Kulturális Intézmény Könyvtár

Névnap
Ma 2019. január 17., csütörtök, Antal és Antónia napja van. Holnap Piroska napja lesz.
Hungarian Croatian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish
Közösségi oldalak
Eseménynaptár
2019 Január 2019  Február
Va Ke Sz Cs Sz
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Badacsonytomaj honlapja

Badacsonyotmaj honlapja

Partnereink
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés