Címlap

Friss tartalmak

Népszerű hírek

Üdvözöljük a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye hivatalos honlapján!

Badacsony BOR7 - 2017

2017. július 14-30 között Badacsony Bor7

A Borgasztronómiai fesztiválon kulturális programokkal és Badacsony messze földön híres boraival várjuk a borok szerelmeseit. Az estét színpadi fellépők és előadók teszik színesebbé, akik mindenféle stílusban koncerteznek annak érdekében, hogy mindenki számára megfelelő szórakozási lehetőséget biztosítsanak. A badacsonyi bor és termelőinek ünnepén, kulturális és szakmai műsorokkal, előadásokkal, folklór és könnyűzenei programokkal, kézműves bemutatókkal várjuk a vendégeket.

 

Badacsony Bor7 Részvételi Szabályzata 2017. Módosítás 1.

Badacsony Bor7 Részvételi szabályzata

2017.

Módosítás (1)

 

A Badacsony Bor7 rendezvény legfőbb feladata elsősorban, hogy egy olyan koncentrált turisztikai rendezvény kerüljön lebonyolításra, ami előtérbe helyezi és segíti a borfogyasztási kultúra minőségi javulását, másodsorban az idelátogató turistáknak változatos és minőségi programkínálatot nyújt, megteremtve ezzel a kulturált szórakozás lehetőségét.

Konkrét lehetőséget teremt a helyi borászoknak a bemutatkozásra, marketing tevékenysége révén a térség turisztikai vonzerejét növeli, ezáltal kihatással van a vendégéjszakák növelésére, tömegvonzása növeli a helyi vállalkozók bevételeit.

 

 

1. Rendező: Badacsonytomaj Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)

2. Felügyeleti szerve: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3. Rendező és a felügyeleti szerv elérhetőségei:

Székhely: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: +36-87-571-270

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

4. Szervező: Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2017.(III.29.) határozata alapján a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye - 8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14., képviseli: Berecz Nikolett intézményvezető; adószám: 16883770-2-19; bankszámlaszám: 11748052-16883770-00000000 - (a továbbiakban: Szervező)

5. Szervező hivatalos elérhetőségei:

Telefon: +36-87-571 115

Mobil: +36-30 334 5852

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Weblap: www.badacsonyiprogramok.hu

6. A rendezvény hivatalos honlapja: www.badacsonytomaj.hu

7. Közreműködők:

a) Badacsony Hegyközség (székhely: 8261 Badacsonytomaj, Római út 2.; képviseli: Borbély Tamás elnök)

b) Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület (székhely: 8261 Badacsonytomaj, Park utca 14.; képviseli: Borbélyné Galambos Gabriella elnök)

c) CÉH Turisztikai Egyesület (székhely: 8261 Badacsonytomaj, Park utca 14., képviseli: Békássy János elnök)

8. Badacsony Bor7 ideje: Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján 2017.07.14.-2017.07.30.

9. Badacsony Bor7 helye: Badacsony-Badacsony Park. A rendezvény helyszíne Badacsonyban, a Park utca és a „borozó sor” által közrefogott közpark.

10. A Badacsony Bor7 kötelezően alkalmazandó, hivatalos arculati elemei, melyeket minden hivatalos kiadványnak tartalmaznia kell:

a) Badacsonytomaj város címere, illetve címeres zászlaja;

b) “Badacsacsony első látásra” logo;

c) Badacsonyi Borvidék hivatalos logo;

d) támogatóként kötelező Badacsonytomaj Város Önkormányzatának feltüntetése.

11. Az önkormányzat a rendezvény előkészítésének, lebonyolításának és eredeti állapot visszaállításának hatékonysága érdekében Ellenőrző Bizottságot hoz létre az alábbi tagokból:

a) Badacsonytomaj város önkormányzatának alpolgármestere

b) Badacsonytomaj város önkormányzata pénzügyi bizottságának elnöke

c) Badacsonytomaj város önkormányzatának turisztikáért felelős tanácsnoka

d) CÉH Egyesület elnöke

e) Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetője, vagy az általa írásban meghatalmazott személy

f) Badacsony Hegyközség elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott személy

g) Badacsonyi Borút Egyesület elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott személy

 

12. Engedélyezett kitelepülők száma:

a) A kialakított borászati kiállító területen: 14 férőhely

A 19 férőhelyből a szervezőnek minimum 14 (borászatok) férőhelyet a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelő borászatok részére kell biztosítani, továbbá ezen a területen, illetve környezetében kap lehetőséget pohármosó felállítására, valamint kézműves bemutató foglalkozások levezetésére. Amennyiben a borászatok nem töltik ki a 14 férőhelyet, úgy pálinkaház, sajt, sonka, kenyér, kürtöskalács, pogácsa árusító részére felhasználhatja a rendező vagy a szervező.

b) Borkaputól a borászatok felé eső területen: 5 férőhely a következők szerint:

1-1 pálinka, sajt, sonka, kenyér, pogácsa, kürtöskalács stb. részére, amennyiben a központi helyen nem került kitelepülésre

c) Gesztenyesor: egyéb kitelepülők számára (édesség, pogácsa, fagylalt, kézműves, stb.), az adott alkalomhoz kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termékek, úgy mint szőlőtermesztés és a szőlőből előállított, ahhoz kapcsolódó termékek, nép- és képzőművészeti termékek.

d) A kiállító pavilonok, kézművesek és egyéb árusok a mellékelt helyszínrajz alapján kerülnek elhelyezésre.

 

13. 2017. évi részvételi díjak, melyeket a Bor7 viszonylatában legkésőbb 2017. június 12. napján 16,00 óráig kötelező befizetni a rendező vagy szervező részére:

a) A résztvevő – borászati kiállító területen lévő – borászatoknak (jelen szabályzat 12.a) pontja szerinti 15 férőhely), illetve a Borkaputól a borászatok felés eső területen (jelen szabályzat 12.b) pontja szerinti 2 férőhely) kiállítóknak a rendezvényen történő részvételért részvételi díjat kell fizetniük a szervező részére. A részvételi díj mértékét a szervező határozza meg. A részvételi szándékot a szervezőknél kell jelezni jelen szabályzat idevonatkozó pontjai alapján. A befolyt bérleti díjakat a szervező kizárólag a rendezvényre, illetve a rendezvény után az esetleges helyszín helyreállítási munkálataira fordíthatja.

b) A Gesztenyesoron kitelepülő árusoknak, kézműveseknek a részvételért közterület használati díjat kell fizetniük az önkormányzat részére. A közterülethasználati díj mértékét Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének közterületek rendjéről és használatáról szóló 5/2016. (II.01.) önkormányzati rendelete határozza meg. A közterület használatára vonatkozó szabályokat az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet szabályozza.

c) Azon, jelen szabályzat 13.a) pontja szerinti résztvevő, aki a szabályzatban szereplő határidőig a részvételi díjat a szervező felé nem fizeti meg, automatikusan kizárásra kerül és helyébe a jelentkezési listán a soron következő lép.

 

14. Bortermelők részvételének feltételei:

a) Badacsony Bor7 jelentkezői közül előnyben kell részesíteni azokat a borászatokat, akik minél több szállal kötődnek Badacsonytomajhoz az alábbiak szerint:

aa) Badacsonytomaj közigazgatási területén belül szőlő területtel rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és adott gazdasági társaság tagjai (igazolás a HEGYÍR-ből) 15 pont

ab) Badacsonytomaj közigazgatási területén belül rendelkezik egyszerűsített adóraktárral, vagy “kisüzemi bortermelő” státusszal (NAV engedély hitelesített másolata/Kisüzemi bortermelő státusz hiteles igazolása) 15 pont

ac) Badacsonytomaji állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély vagy bejegyzett székhellyel/telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és adott gazdasági társaság tagja (igazolása lakcímkártyával, vállalkozói engedéllyel, hatályos cégkivonattal) 10 pont

ad) 2011-2016. években a Bor7 rendezvényen való részvételért (2 pont/év) 10 pont

ae) CÉH Turisztikai Egyesületnek legalább három éve állandó tagja (igazolás) 2 pont

af) Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrendnek legalább három éve állandó tagja (igazolás) 2 pont

ag) Badacsonyi Borút Egyesületnek legalább három éve állandó tagja (igazolás) 2 pont

ah) A 2017. évi, illetve az előző kettő év valamelyikében Badacsony Város Bora cím birtokosa 5 pont

ai) Az a résztvevő aki külön nyilatkozatában vállalja előzetes regisztráció alapján (amelyet hitelt érdemlően igazol) a 2017. évi Badacsonyi Szüreten a hagyományőrző viseletet, vagy a felvonuláshoz kapcsolódó beöltözést, illetve a felvonuláshoz kapcsolódó költségeket, és traktorral vagy lovasfogattal vonul ki, valamint saját költségére bort kínál, felvonul, névtáblát készíttet 10 pont

aj) Az a résztvevő, aki külön nyilatkozatában vállalja a 2017. évi Badacsonyi Szüreten a hagyományőrző viseletet, vagy a felvonuláshoz kapcsolódó beöltözést és a felvonuláshoz kapcsolódó költségeket, és a 2017. évi Badacsonyi Szüreten felvonul, névtáblát készíttet 5 pont

 

 

b) A Badacsony Bor7-en való részvételt kizáró ok: Badacsonytomaj város önkormányzata fennálló bármi nemű adó-, vagy köztartozás (nullás/nemleges igazolás az önkormányzattól)

c) A borhéten árusítani kívánt borokat a Badacsony Hegyközség borversenyén szerepeltetni kell. A legalább bronz minősítést el nem érő borokat a borhéten árusítani nem lehet.

Az elért eredményeket be kell számítani a részvételi rangsorba a következők szerint:

A rangsorba a 2017. évi borverseny eredményei számítanak:

ca) Nagyarany minősítés 10 pont

cb) Arany minősítés 8 pont

cc) Ezüstminősítés 5 pont maximum 30 pont

 

d) A részvételi jelentkezéshez csatolandó dokumentumok benyújtási határideje a szervezőhöz: 2017. május 15. (hétfő) 16,00 óra.

A jelentkező az alábbi dokumentumokat köteles csatolni:

da) Jelen szabályzat 1. melléklete szerinti aláírt jelentkezési lap (számítógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel kitöltött) eredetben,

db) A részvételi feltételeket igazoló 14. a)-c) pontja szerinti és azokban felsorolt hiteles dokumentumok,

dc) A borhétre benevezett palackos borok listája.

 

e) Túljelentkezés esetén a szervező dönt a résztvevők köréről, az érvényben lévő pontrendszer és jelen szabályzat alapján, amely döntésről a döntést követő 3 munkanapon belül a jelentkezőt írásban értesíti, továbbá összesített kimutatáson tájékoztatásul megküldi azt Badacsonytomaj város jegyzőjének.

 

f) A Bor7-en a bortermelők kizárólag azokat a palackozott és Badacsonyi borvidéken termelt szőlőből készült, saját előállítású boraikat árusíthatják, amelyek szőlő származási bizonyítvánnyal és a NÉBIH Borminősítő Igazgatósága által kiadott forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek. (A minősítéseket a borhét kezdetéig kell megszerezni és azt a szervezőnek 2017. június 12. napján 16,00 óráig bemutatni.)

 

g) Kivételesen engedélyezhető termelőként egy, más borvidékről, továbbá egy “Balatoni” márkanéven forgalmazott saját előállítású palackozott bor árusítása is.

 

h) Engedélyezett az ásványvíz, fröccs, szőlőlé (must) árusítása is, de kizárólag csak üvegpohárból.

 

i) A Bor7-en saját szőlőboron, pálinkán és pezsgőn kívül egyéb jövedéki termék nem árusítható.

 

j) A rendezvényen a – szervezők által meghatározott – „Folyékony Szerelem” logo-val vagy “Badacsony első látásra” logo-val ellátott üvegpohár használata kötelező.

 

15. Egyéb kiállítók részvételének feltételei:

a) Csak olyan árusok, kereskedők vehetnek részt, akik a kitelepülés formai, esztétikai előírásainak és a hatályos jogszabályokban, egyéb szabályzatokban megfogalmazott feltételeknek, továbbá az önkormányzat által támasztott etikai és esztétikai követelményeknek megfelelnek.

b) Az élelmiszer árusoknak a 210/2009.(IX.29) Kormányrendeletnek megfelelően a kitelepülésre vonatkozó tevékenységre szóló működési engedéllyel kell rendelkezniük és a kitelepülés szakmai kritériumainak meg kell felelniük

c) Túljelentkezés esetén a szervező a részvételi díjra történő licitálás útján dönt a részvételéről. Eredménytelen licitálás esetén sorsolás dönt.

d) A kézművesek, népi-iparművészek részvétele a Bor7-en jelentkezés alapján, de meghívásos alapon is lehetséges a minőségi javulás érdekében. A résztvevőnek a közterület használatára vonatkozó engedélyt az önkormányzat ide vonatkozó hatályos rendelete alapján kell kiadni különös figyelemmel a rendezvény színvonalához igazodó árufajtákra és a kiállító stand megjelenési formájára is.

16. A kiállítók a park környezetébe illeszkedő, esztétikus kivitelezésű, természetes anyagok felhasználásával készült építményekkel jelenhetnek meg. Az építmények saját kivitelezésben is készülhetnek, oly módon, hogy a kulturált fogyasztás és árusítás elemi feltételei biztosítva legyenek. A kijelölt területen kívül egyéb marketing eszköz, anyag nem helyezhető el. Az árusítóhelyek és környezetük tisztántartásáról minden kiállító a rendezvény teljes időtartama alatt folyamatosan és maga gondoskodik. Az összegyűjtött szemét elszállításáról a szervező napi rendszerességgel köteles gondoskodni. Szemétszállítási szerződésének másolatát a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztályára a rendezvény megkezdése előtt, de legkésőbb 2017. június 9. napján 12,00 óráig köteles megküldeni, vagy személyesen leadni.

17. A bor és egyéb elárusító helyek (amelyeknek erre szüksége van – előzetesen egyeztetve a szervezővel) folyóvízzel, szennyvízelvezetéssel és villanyáram rácsatlakozási lehetőséggel legyenek ellátva.

18. Köteles minden kiállító önállóan a hatósági előírásokat betartani és a szükséges engedélyeket beszerezni, azokat a helyszínen magánál tartani.

19. Az árusító pavilonok építését a kitelepülést megelőző 4. napon lehet megkezdeni, az elbontásukat pedig a zárás utáni 2. napon kell befejezni. A napi nyitvatartási idő hétfőtől – csütörtökig, illetve vasárnap 10,00 – 24,00 óra között tart, 24,00 óra után a kiszolgálás tilos. Péntek és szombati napokon 10,00 – 02,00-ig javasolt és engedélyezett, de 14,00-22,00-ig minden esetben kötelező!

20. Áruszállítás céljából a sétány zöld területére gépkocsival behajtani tilos!

21. Zöld területen gépjárművel mozogni és tartózkodni tilos!

22. A kiállítók maguk közül 2017-es esztendőre is képviselőt választanak, és az önkormányzatot, illetve a szervezőt előzetesen és írásban (elektronikus úton) tájékoztatják, akinek joga és kötelezettsége a közösség nevében eljárni és őket képviselni.

23. A borászati árusítóhelyek sorrendjét sorsolás útján kell meghatározni az érintettek jelenlétében. A faház kisorsolásánál, előnyt élvez a tárgyévi borverseny győztese (Champion), amennyiben részt vesz a Bor7-en kiállító borászként. Először a győztes választ elárusító helyet, majd a többiek névsor szerint, azaz A –Z-ig húznak. Aki a sorsoláson nincs jelen, az a sor végére kerül. Több hiányzó esetén a névsor szerinti beosztás fogadható el.

24. A kiállító borászatok és a jelen szabályzatban meghatározott árusok, kereskedők tudomásul veszik, hogy a részvételi díj az őrző-védő szolgálat díját nem tartalmazza.

25. A kitelepülés feltétele, hogy a kitelepülésre vonatkozó érvényes jogszabályoknak minden esetben megfeleljenek.

26. A részvételi szabályzat, illetve a rendezvény(vásár)rend, valamint a borminőség biztosítására vonatkozó előírások megszegése a következő évi Bor7-ből való kizárást vonja maga után.

27. Azon résztvevő, aki a szabályzat egyéb rendelkezései ellen vét, attól a következő évi pontozásnál 15 pontot le kell vonni, a szabály megsértésének tényét a szervező bizottságnak jegyzőkönyvben rögzítenie kell.

28. A NAV-nál a kitelepülés előtt történő bejelentésre minden, jogszabály hatálya alá tartozó érintett köteles.

29. Aki az előző pontok kritériumainak nem felel meg, vagy súlyosan vét a rendezvény alatt, annak a Bor7-en való részvételét (árusítását) a szervező, illetve az önkormányzat ezen ügyekért felelős ügyintézője – kártérítés nélkül – korlátozhatja, illetve azonnal megszüntetheti.

30. A részvételi szabályzat pontjainak betartásáért egyetemlegesen a szervező felelős, az ezen ontok be nem tartásából való eredendő és egyéb károkért teljes felelőséggel a szervező köteles jótállni.

 

Jelen Részvételi szabályzat elválaszthatatlan részét képezi Badacsonytomaj Város Önkormányzata és Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye által 2017. április 17. napján aláírt Badacsony Bor7 rendezvénysorozat szervezése tárgyában megkötött rendezvényszervezői szerződés (2. melléklet).

 

Jelen szabályzatot Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 131/2017.(III.29.) határozatával jóváhagyta és 273/2017.(V.31.) határozatával módosítja.

 

Badacsonytomaj, 2017. május 31.

 

 

Krisztin N. László

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet

JELENTKEZÉSI LAP

 

 

Alulírott

neve/képviselője: ………………………………………………

lakcíme: ………………………………………………

vállalkozás/gazdasági társaság székhelye: ………………………………………………

vállalkozás/gazdasági társaság telephelye: ………………………………………………

adószám/adóazonosító: ………………………………………………

cégjegyzékszám: ………………………………………………

elérhetőség (email/telefon): ………………………………………………

nyilatkozom, hogy a 2017. évi Badacsonyi Bor7-en kiállítóként részt kívánok venni.

 

Kijelentem, hogy a Badacsony Bor7 Részvételi szabályzatában foglaltakat tudomásul vettem, az abban foglaltakat betartom és azokat magamra nézve kötelezőnek elismerem.

 

A szabályzatban rögzített és a részvételhez kapcsolódó dokumentumokat beszerzem és határidőben a szervező részére átadom.

 

Badacsonytomaj, 2017. év ……..……….hó………nap

 

 

 

 

………………………………………………

Cégszerű aláírás

 

 

Badacsony Bor7

Badacsony Bor7 2017. július 14-30.

 

Július 14.

20:30

Stahl Barbara - Havai Gábor duó

Stahl Barbara (ének) és Havai Gábor (gitár, ének) akusztikus formációja 4 éve alakult. Feldolgozásokat és saját szerzeményeket is játszanak - köztük populárisabb dalokat is újragondolva. Barbara a jazz-es, soul-os, rnb-s vonalat követi, Gábor pedig a rock-os lüktetésű, alternatívabb számokat kedveli. Rengeteg átfedés és improvizálás fűzi össze a kettőjük különböző stílusát és egyéniségét. Koncertjeik mindig megadják az esték hangulatát, vagy épp alkalmazkodnak ahhoz. Izgalmas, örömteli, szívből jövő.

 

 

Július 15.

20:00

Tördemic Néptáncegyüttes

A csapat tagjai Badacsonytördemic és környékén élő, népi kultúra iránt érdeklődő lelkes fiatalok. A táncegyüttes célja a tagok minél magasabb szintű szakmai fejlesztése mellett a népszokások hiteles bemutatása, megismertetése, továbbadása a felnövekvő generációk számára.

21:00

Éliás Jr. Trio

Éliás Gyula alias Éliás Jr. Artisjus díjas énekes a magyar klubélet egyik meghatározó és egyben legsokoldalúbb egyénisége. Nem csak meghitt duóban, hanem egy igazán pörgős trióban, vagy az egyedülálló koncertélményt adó nagyzenekari formációban is fellép, koncertjein rendszerint táncra perdül a közönség. Repertoárja az ismert saját szerzeményein - a Jól vagyok, Funky groove, Úgy lennék - túl a legnagyobb világslágerekig terjed Barry White-tól akár Máté Péterig.

 

 

Július 16.

18:30

Hangácsi Márton

Hangácsi Márton egy csupaszív, bohém férfi, egy reneszánsz trubadúr, mindez egy ízig-vérig posztmodern zenész bőrében. Márton a színpadon egyszálgitáros előadóként olyan lazán és könnyedén képes magával ragadni a közönséget, hogy közben egy kicsit mindannyian kapunk abból az örömből és életigenlésből, ami belőle és muzsikájából fakad.

20:30

Creative Sound System

A Creative Sound System egy Tapolcáról indult, 7 tagú könnyűzenei formáció. A zenekar 2012 -ben alakult, azóta elkészített egy 11 saját dalt tartalmazó lemezt és folyamatosan koncertezik. A World In Motion Projekt közönségnyertese és az A38 Hajón megrendezett 4. Talentométer tehetségkutató döntőse. Dalaikban megmutatkoznak reggae, funk, pop, rock, latin és jazz elemek is. 2017 tavaszán jelent meg Szálljunk! című EP-jük.

 

 

Július 17.

20:30

Mongoose Limit

A csapat saját számainak stílusáról elmondható, hogy nem más, mint "lágyabb rockzene, erőteljes dzsesszes hatással, teletűzdelve kifinomult zenei megoldásokkal, váltásokkal". (kulturgyom.hu) A tagok színes zenei háttérrel rendelkeznek, sok felől merítve inspirációt, így a végeredmény legegyszerűbben a progresszív jelzővel jellemezhető. Több szám alapja Hunor külföldi útján született, amely során utcazenélt, stoppolt hét hónapot Európában. Az ötletekből itthon dalok készültek, a dalokból album született. Ez lett az Easy. A zenekar 2017-ben második albumán dolgozik, amelyről a koncerteken már elhangzik néhány új dal is.

 

 

Július 18.

20:30

Járai Márk

Márkot a legtöbben Marsalkó Dávid oldalán ismerték meg, hisz ő is tagja a Halott Pénz nevű formációnak. Előtte rengeteg covert készített híres előadóktól, többször is koncertezett kisebb kávézókban, szórakozóhelyeken. Most a Bor7-en mutatja meg, hogy egyedül is érdemes néha fellépnie.

 

 

Július 19.

20:30

Canarro

A Canarro magával ragadó zenéje a tradicionális gipsy jazz, másnéven a manouche swing köré épül. Különlegességük a Django Reinhardt által méltán elhíresült stílus és a békebeli magyar jazz ötvözése. A tagok elsőként képviselik Magyarországon ezt a műfajt, izgalmas zenei utazásban varázsolják elénk a 20-as, 30-as évek swing és jazz zenéjét dinamikus, improvizatív és felemelő dallamokon keresztül.

 

 

Július 20.

20:30

Lóci Játszik

2017 óriási fordulópont a Lóci Játszik zenekar életében. Janujár 1-jén megjelent új lemezük, a Krokodil, majd az „Év felfedezettje” kategóriában Fonogram díjat vehettek át, most pedig a közönségszavazatok alapján megnyerték a 4. Nagy-Szín-Pad! versenyt! Így 2017-ben Lóciék már nagyszínpados zenekarként érkezhetnek a legnagyobb hazai fesztiválokra! A Ki Mit Tube siker, a VAN című mozi zenéje, a Veszprémi Utcazene közönségdíja mind hozzájárultak a növekvő ismertséghez és a telt házas koncertekhez. Aki egyszer elmegy egy Lóci koncertre az szinte egyből rajongóvá válik, hiszen az alternatív-pop stílusú dalok és Csorba Lóci érzelmesen ironikus, de még inkább tartalmas szövegei, gyorsan magával ragadják a közönség figyelmét.

 

 

Július 21.

20:30

F.R.B.

A zenekar 2009-ben alakult Sopronban. Széleskörű referenciával rendelkeznek, eddig öt ízben volt alkalmuk játszani a VOLT Fesztiválon, kétszer az EFOTT-on. Az F.R.B. stílusát nehéz lenne behatárolni, hiszen számos műfaj keveredik zenéikben. A fő zenei irányvonaluk az alternatív rock, pop-rock. Saját zenéiken kívűl szélesítik repertoárjukat számos izgalmas feldolgozással is.

 

 

Július 22.

20:30

Stahl Barbara - Havai Gábor duó

Stahl Barbara (ének) és Havai Gábor (gitár, ének) akusztikus formációja 4 éve alakult. Feldolgozásokat és saját szerzeményeket is játszanak - köztük populárisabb dalokat is újragondolva. Barbara a jazz-es, soul-os, rnb-s vonalat követi, Gábor pedig a rock-os lüktetésű, alternatívabb számokat kedveli. Rengeteg átfedés és improvizálás fűzi össze a kettőjük különböző stílusát és egyéniségét. Koncertjeik mindig megadják az esték hangulatát, vagy épp alkalmazkodnak ahhoz. Izgalmas, örömteli, szívből jövő.

 

Július 23.

20:30

Sean Koch Trio

A Sean Koch Trio Dél-Afrikából látogat el hozzánk. 2016 elején állt össze három jó barát, hogy egyedi stílusban játszanak: ötvözik az alternatív népzenét, az életigenlő szörfös hangulatot és a vidám rock-ot, mely háttérzenének és táncoláshoz is kitűnő. A fiatal csapat többször is koncertezett az elmúlt évben Európában, idén a Veszprémi Utcazene Fesztivál mellett a Bor7-re is ellátogatnak.

 

 

Július 24.

20:30

Cafe Quartet

Mint nevük is árulkodik róla, a Cafe Quartet nem egy „klasszikus” vonósnégyes. Bár a formáció hagyományos, ám a zenei „aromák” különlegesek, változatosak. Ennek egyik titka az együttes saját és egyben egyedi zenei átirataiban rejlik: kedvelt filmzenék, könnyűzenei slágerek, tangók, és népszerű latin dallamok - kifejezetten a Cafe Quartet ízlésvilágához igazítva, de nem kihagyva repertoárjukból a magas művészi színvonalat megkövetelő komolyzenei darabokat sem.

 

 

Július 25.

20:30

Szakonyi Milán

Szakonyi Milán, mint sokan mások a mai fiatal zenészgenerációból, szintén a Kőbányai Zenei Stúdió volt hallgatójaként bontogatja szárnyait a könnyűzene egén. Alapító tagja volt a Budapest Voices-nak, 2013 óta pedig a nemzetközileg is elismert Balázs Elemér Group férfihangja. 2015-ben részt vett a Bécsben megrendezett 60. Eurovíziós Dalfesztiválon Csemer Boglárka produkciójában. Azóta megannyi pop-produkcióban hallhatjuk hangszeresként és énekesként is egyaránt. Szóló fellépésein gitárkísérettel ad elő ismert, közkedvelt dalokat magyar és nemzetközi repertoárjából. A feldolgozott szerzeményeket a saját zenei világán keresztül szólaltatja meg, melynek része az elektronikai eszközök, effektek által nyújtott lehetőségek használata is.

 

 

Július 26.

20:30

Hello Kids és Gájer Bálint

Hello Kids: A zenekar repertoárján magyar és külföldi slágerek szerepelnek, a 70-es évektől egészen napjainkig. Az együttes erénye, hogy mindent hangszeresen, zenei alapok alkalmazása nélkül, szólaltatnak meg. Gájer Bálint: 2013-ban a TV2 „the Voice" című műsorának ezüstérmese. A „swing hercege", aki minden embert táncra perdít zenéjével.

 

 

Július 27.

20:30

Blahalouisiana

A Blahalouisiana 2012 nyarán alakult a nagykiadós Jacked legénységéből. A gyönyörű hangú Schoblocher Barbara által vezetett zenekar első single-je, a 'The Wanderer' három héten keresztül őrizte helyét az MR2 top 30-as listájának dobogóján. A csapat a 60-as évek és a modern amerikai dalszerzők által inspirált, blues-os, country-s elemeket alkalmazó rockzenekar.

 

 

Július 28.

20:30

Stahl Barbara - Havai Gábor duó

Stahl Barbara (ének) és Havai Gábor (gitár, ének) akusztikus formációja 4 éve alakult. Feldolgozásokat és saját szerzeményeket is játszanak - köztük populárisabb dalokat is újragondolva. Barbara a jazz-es, soul-os, rnb-s vonalat követi, Gábor pedig a rock-os lüktetésű, alternatívabb számokat kedveli. Rengeteg átfedés és improvizálás fűzi össze a kettőjük különböző stílusát és egyéniségét. Koncertjeik mindig megadják az esték hangulatát, vagy épp alkalmazkodnak ahhoz. Izgalmas, örömteli, szívből jövő.

 

Július 29.

20:30

Kerekes Band

A Kerekes Band az utóbbi évek egyik legütősebb világzenei bandája: hasító ethno-funk, felszabadító csángó boogie, nagy terpeszes rock 'n' roll. „Egy fantasztikus zenei utazásra visznek el minket tradicionális hangszereikkel: a kobozzal, a háromhúros brácsával és (a virtuóz zenész, zenekarvezető: Fehér Zsombor kezében) a pásztorfurulyával, melyeknek játékában a punk, a funky és a dance keveredik a magyar népzenével, sok nagyszerű dobmenettel és kitűnő hangzással megerősítve. (…) Ez a banda az, amire feltétlenül le kell csapni.” (Mark Espiner, Songlines magazin UK)

 

 

Július 30.

20:30

NÁGI

Nagy Brigitta NÁGI tavaly végzett a Kőbányai Zene Stúdióban és számos hazai produkcióban feltűnt már vendégelőadóként. 2016 decemberében jelent meg debütáló dala, az Elfújtam. NÁGI januárban készített egyedi Michael Jackson feldolgozása saját oldalán 2,5 millió, de különböző gyűjtőoldalak feltöltéseivel együtt összesen több, mint 10 millió megtekintésnél jár a Facebook-on.

 

 

 

 

Bor7 DJ-je – minden este a fellépő után

Roger Bucks (Robi)

A budapesti fiatalember lakótelepen nőtt fel a 80-as, 90-es években. A telepi nyitott ablakos zenehallgatási szokások, a szociális összejövetelek, valamint apa kazetta- és bakelitgyűjteménye lehetővé tették számára, hogy fiatalon sok fajta zenét ismerjen meg. Később a rádiózás, diszkózás, valamint a stúdiómunkák szélesítették a zenei látószögét, de a külföldi utakon és az Angliában eltöltött 8 éve alatt szerzett személyes élményei, emberi kapcsolatai, amelyek igazán rányomták a diverzitás bélyegét stílusára. A Bor7-en szórakozni vágyók kedvében járva, több kor, több stílus, több kultúra muzsikáiból válogatva pörgeti a talpalávalót.

https://soundcloud.com/rogerbucks

https://www.mixcloud.com/rogerbucks/

FB oldal: https://www.facebook.com/BadacsonyBor7/

 

 

Mészáros György festőművész kiállításának megnyitója

Tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt Mészáros György festőművész kiállításának megnyitójára 2017. június 10-én szombaton 18.00 órára az Egry József Emlékmúzeumba (Badacsony, Egry sétány 21)
A kiállítást megnyitja Hegyeshalmi László képzőművész, a veszprémi Művészetek Háza igazgatója.

Mészáros György festőművész, grafikus budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában tanult, majd Pécsett, a tanárképző főiskolán 1973-ban diplomázott. A budapesti Képzőművészeti Főiskola tanárképző tagozatán folytatta tanulmányait 1975-1979 között. Tanulmányúton járt Bécsben, Münchenben, Párizsban és Olaszországban. A szombathelyi tanárképző főiskola tanára, majd tanszékvezető tanára (1982-1984). 1994-től a Soproni Egyetem művészeti tanszékén tanít, majd a Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti Intézetének egyik alapítója és igazgatója. A 80-as évektől kiállító művész. Tapolcán, Veszprémben, 1994-ben gyűjteményes tárlaton a soproni Festőteremben mutatta be festményeit. 2000-ben Avasinisben (Olaszország) secco technikával festette meg Szent Domonkos apoteózisát. A Kaposvári és a Szombathelyi Képtár gyűjteményében találhatók művei.
A kiállítás 2017. június 10 és 2017. július 13 között látogatható a múzeum nyitvatartási idejében.
 

KESZEG FESZTIVÁL 2017

A rendezvény legfőbb célja a halfogyasztás népszerűsítése, hagyományőrzés, ezáltal az egészséges táplálkozás fontosságára való felhívás. A programokon keresztül megismerhetik a látogatók népszokásainkat, hagyományainkat úgy, hogy közben jóízű falatokat tudnak enni és kiváló borokat tudnak inni. A rendezvény programjában megtalálható többek közt Oszvald Marika operettműsora, Erox Martini olasz énekes, Weisz Viktor a Voice tehetségkutató műsor döntőse, Szentgyörgyi Rómeó aerobic világbajnok, Dr. Papp Lajos szívsebész professzor, Zalaszentbalázsi Asszonykórus műsora, retro slágerek, bulizenekarok műsora, lesz gasztronómiai bemutató, keszegsütés, a legnépszerűbb televíziós sorozat sztárjaival, sajtóbeszélgetés a horgászatról, horgászturizmusról és Betty Love a 90-es évek diszkó királynőjének műsora, „Az Éjjel soha nem érhet véget….” címmel.

Változatos, több generáció részére is érdekes programokat kínálunk a látogatóknak. A gyerekeket Vitéz László bábelőadása és mini vidámpark várja. A látogatók részére kvízjátékot szervezünk, ahol különféle nyereményeket kaphatnak a halakkal kapcsolatos kérdésekre jól válaszolók. A rendezvény mindkét napján sült keszeg fogyasztási lehetőséggel várjuk kedves vendégeinket.

 
Linkcsere

Kérem, hogy amennyiben lát lehetőséget egy linkcsere kapcsolat kiépítésére, akkor egy az alábbiak közül választott linket helyezzen az oldalán:

- Szálláskérés.hu főoldala

Belföldi szállások | Szálláskérés.hu

BVÖKI - Kulturális Intézmény

8258 Badacsonytomaj

Római út 69.

Tel.: +36-30-693-4420

Kiemelt programok
Hirdetés
Katalógus

Badacsonytomaji Kulturális Intézmény Könyvtár

Belépés
Ki olvas minket
Oldalainkat 59 vendég böngészi
Névnap
Ma 2017. június 22., csütörtök, Paulina napja van. Holnap Zoltán napja lesz.
Hungarian Croatian Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish
Közösségi oldalak
Eseménynaptár
2017  Március 2017 április 2017  Május
Va Ke Sz Cs Sz
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Hirdetések
Kiemelt weblapok:
"Adj vért és ments meg három életet!"
Évente közel fél millió önkéntes embertársunk, önzetlen segítségét várják beteg embertársaink.
Letölthető weblap sablonok
A weblapsablonok.com weboldal egy kiemelt forrása a színvonalas minőségű weboldal sablonoknak.
Magyar Vöröskereszt
Adományozzon a Magyar Vöröskeresztnek!
Keresőszolgálat
A Vöröskereszt segítséget nyújthat Önnek családtagjai keresésében.
IT-NAV Hungary
Honlapszerkesztés Weblapkészítés, akár díjmentesen is! Kereső marketing, tárhely, tejleskörű szolgáltatás!
Badacsonytomaj honlapja

Badacsonyotmaj honlapja

Partnereink
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés